Menu Sluiten

Terminologie

Baseline – De lijn aan de achterkant van het veld,  (6,7 m/22 ft van het net)

Middellijn – De lijn dwars hierop, tussen de twee servicevakken in

Servicelijn – de lijn van de non-volleyzone, 7 ft vanaf en evenwijdig aan het net

Crosscourt – De tegenstander rechter schuin tegenover jou.

Dink – Een dink is een zachte bal, geslagen met een open paddle, die in de non-volleyzone op de grond komt

Fout – Een inbreuk op de regels die de rally eindigt

Voetfout – In of op de lijn van de niet-volley zone stappen, terwijl een bal niet heeft gestuit. Of op of over de baselijn stappen bij een service

Volley – Een slag waarbij de speler de bal direct slaat zonder dat deze gestuit heeft. Dit mag alleen van achter de non-volleyzonelijn.

Netservice: een service waarbij de bal het net raakt maar toch in het juiste servicevak belandt. Hierna wordt gewoon doorgespeeld.

Non-volley zone – Het gebied van het net tot en met de 1e dwarslijn. Hiervandaan mag niet gevolleyed worden. Dit gebied wordt ook wel  ‘the kitchen’ genoemd.

Poach – Bij het dubbelspel, oversteken naar gebied van je partner om een ​​bal te spelen.