Skip to content

terminologie

Baseline - De lijn aan de achterkant van het veld,  (6,7 m/22 ft van het net)

Middellijn - De lijn dwars hierop, tussen de twee servicevakken in

Servicelijn - de lijn van de non-volleyzone, 7 ft vanaf en evenwijdig aan het net

Crosscourt - De tegenstander rechter schuin tegenover jou.

Dink - Een dink is een zachte bal, geslagen met een open paddle, die in de non-volleyzone op de grond komt

Fout - Een inbreuk op de regels die de rally eindigt

Voetfout – In of op de lijn van de niet-volley zone stappen, terwijl een bal niet heeft gestuit. Of op of over de baselijn stappen bij een service

Volley - Een slag waarbij de speler de bal direct slaat zonder dat deze gestuit heeft. Dit mag alleen van achter de non-volleyzonelijn.

Netservice: een service waarbij de bal het net raakt maar toch in het juiste servicevak belandt. Hierna wordt een let gespeeld oftewel opnieuw geserveerd.

Non-volley zone - Een gebied grenzend aan het net waarbinnen de bal niet gevolleyed mag worden. Dit gebied wordt ook wl ‘ the kitchen’ genoemd.

Poach - Bij het dubbelspel, oversteken naar gebied van je partner om een ​​bal te spelen.