Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen

Pickleball Holland is onderdeel van Stichting Amsterdam Pickleball Players (“wij”). Wij zijn geregistreerd in Nederland, KvK 58936637 op Nieuwe Teertuinen 2a, 1013LV Amsterdam. Stuur een e-mail naar info@picklebalholland.nl om contact met ons op te nemen.
Pickleball Holland is een community gericht op pickleball, naast freeplay organiseren we trainingen en toernooien.

Boekingsvoorwaarden Pickleball Tournament

Boeking en annulering
Na registratie voor een van onze evenementen, ontvangt u een automatische bevestiging dat uw boeking is geaccepteerd. Neem contact met ons op per e-mail op toernooi@pickleballholland.nl als je binnen 2 uur na het maken van je boeking geen bevestiging van je aanmelding hebt ontvangen. Uw registratie is pas volledig bevestigd nadat de betaling is ontvangen.
Alle reserveringen worden aanvaard onder de volgende voorwaarden:

1. We behouden ons het recht voor om twee leeftijdsgroepen of twee of drie vaardigheidsniveaus samen te voegen in het geval dat er niet voldoende inschrijvingen zijn om afzonderlijke wedstrijden te houden.

2. Als u niet aan alle (of delen van) ons toernooi kunt deelnemen, noteer dan de annuleringsdatums:
Als je annuleert op of vóór 29 februari 2020, zullen we alle betaalde Event-, Dinner- en Tour-kosten retourneren. Uw registratiekosten worden niet terugbetaald.

Als u annuleert tussen 1 maart 2020 en 31 maart 2020, zullen we 50% van de betaalde evenement-, diner- en tourkosten terugbetalen.

Als u annuleert op 1 april 2020 of later, zijn er geen terugbetalingen. Als een persoon een diner heeft besteld en we hebben een wachtlijst voor het diner, kunnen we de prijs van het diner terugbetalen.

Betalingen

Uw registratie is officieel zodra u uw betaling heeft uitgevoerd.
Als je om welke reden dan ook moeite hebt om een ​​betaling te doen, stuur dan een e-mail naar toernooi@pickleballholland.nl.

Waiver

Gezien het feit dat het op enigerlei wijze is toegestaan ​​deel te nemen aan een Nederlands Pickleball-toernooi (“het toernooi”), geeft elke deelnemer hierbij vrijstelling, afstand, kwijting en verbond om Pickleball Nederland of de Amsterdam Pickleball Players of Pickleball Haarlem of het Topsportcentrumcentrum Almere niet te vervolgen. zijn / hun functionarissen, werknemers en agenten van aansprakelijkheid voor alle claims die leiden tot persoonlijk letsel, ongevallen of ziekten (inclusief overlijden) en verlies van eigendommen als gevolg van hun deelname aan het toernooi.

Aanname van risico

Deelname aan het toernooi brengt bepaalde inherente risico’s met zich mee die niet kunnen worden uitgesloten, ongeacht de zorg die wordt besteed aan het voorkomen van blessures. De specifieke risico’s variëren, maar omvatten 1) kleine verwondingen zoals kneuzingen, verstuikingen en uitdroging, 2) ernstige verwondingen zoals oogletsels, gewrichts-, bot- of rugletsels, hitteberoerte, hartaanvallen en hersenschudding, en 3) catastrofale verwondingen zoals als verlamming en dood. Door de verklaring van afstand te ondertekenen, bevestigt u dat u de voorgaande paragrafen hebt gelezen en deze en andere risico’s die inherent zijn aan het spelen van pickleball, kent, begrijpt en waardeert. U beweert dat uw deelname vrijwillig is en dat u bewust alle dergelijke risico’s neemt.

U stemt er ook mee in het Tournement schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, acties, rechtszaken, kosten, uitgaven, schadevergoedingen en aansprakelijkheden, inclusief advocatenhonoraria als gevolg van uw betrokkenheid bij het Toernooi.

Gebruik toestemming

Je geeft ook het Toernooi en zijn agenten en aangestelden toestemming om, zonder beperking of verplichting, je afbeelding, naam, stem en woorden te gebruiken of te verspreiden voor enig doel dat verband houdt met het Toernooi, inclusief promotioneel, marketing, training, informatief en archiefgebruik .

Algemene voorwaarden website PickleballHolland.nl

1. Wie we zijn en hoe u contact met ons kunt opnemen
De site is eigendom van en wordt geëxploiteerd door Stichting Amsterdam Pickleball Players (“wij”), om contact met ons op te nemen, stuur een email naar info@picklebalholland.nl

2. Door onze site te gebruiken, accepteert u deze voorwaarden
Lees deze algemene voorwaarden aandachtig door voordat u verdergaat met het gebruik van de site. Door de site te gebruiken, wordt u geacht deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd en gaat u ermee akkoord dat u hieraan gebonden bent, op dezelfde manier als wanneer u een gedrukte versie had ondertekend, en ze blijven van toepassing tijd dat u de site gebruikt. Gebruik de site niet als u deze algemene voorwaarden niet accepteert.

3. Er zijn andere voorwaarden die op u van toepassing kunnen zijn
Deze gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van onze site:
Onze privacyverklaring, waarin de voorwaarden zijn vastgelegd waarop we alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Door onze site te gebruiken, stemt u in met dergelijke verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn.
Als u artikelen van onze site koopt, zijn onze boekingsvoorwaarden van toepassing op de verkopen.

4. We kunnen deze voorwaarden wijzigen
We wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Lees elke keer dat u onze site wilt gebruiken deze voorwaarden om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt.

5. We kunnen wijzigingen aanbrengen op onze site
We kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen om wijzigingen in ons toernooi weer te geven. We zullen proberen u van belangrijke wijzigingen op de hoogte te stellen.

6. We kunnen onze site opschorten of intrekken
Onze site wordt gratis ter beschikking gesteld. We kunnen niet garanderen dat onze site, of enige inhoud erop, altijd beschikbaar of ononderbroken zal zijn. We zullen proberen u redelijkerwijs in kennis te stellen van een opschorting of intrekking. U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die onze website bezoeken via uw internetverbinding op de hoogte zijn van deze voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en dat zij zich eraan houden.

7. Hoe u materiaal op onze site kunt gebruiken
Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op onze site en op het materiaal dat erop is gepubliceerd. Deze werken worden wereldwijd beschermd door copyrightwetten en -verdragen. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

8. Vertrouw niet op informatie op deze site
Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, doen we geen verklaringen, garanties of garanties, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze site accuraat, volledig of actueel is.

9. Wij zijn niet verantwoordelijk voor websites waarnaar we linken
Waar onze site links naar andere sites en bronnen van derden bevat, worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die u daarvan kunt verkrijgen. We hebben geen controle over de inhoud van die sites of bronnen.

10. Onze verantwoordelijkheid voor verlies of schade geleden door u
We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken ons daar waar het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze voorstelling van zaken.
Verschillende beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op aansprakelijkheid die voortvloeit uit de levering van producten aan u, die worden beschreven in onze reserveringsvoorwaarden.

11. Wij zijn niet verantwoordelijk voor virussen en u mag ze niet introduceren
We kunnen niet garanderen dat onze site veilig is of vrij van bugs of virussen. U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma’s en platform voor toegang tot onze site. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.
U mag onze site niet misbruiken door willens en wetens virussen, trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal te introduceren dat schadelijk of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of enige server, computer of database die is verbonden met onze site. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te overtreden, zou u een misdrijf plegen onder de wet op computermisbruik 1990. We zullen dergelijke inbreuken melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending eindigt uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk.

12. Regels voor het linken naar onze site
U mag linken naar onze startpagina, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt. U mag geen link leggen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert als er geen bestaat. U mag op geen enkele website die geen eigendom is van u een link naar onze site maken. Onze site mag niet worden ingelijst op een andere site, noch mag u een link naar een ander deel van onze site maken dan de startpagina. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving koppelingsrechten in te trekken. Neem contact met ons op als u wilt linken naar of gebruik wilt maken van inhoud op onze site anders dan hierboven vermeld.