Menu Sluiten

Beginners clinic

Picklebal in 10 stappen

 1. Paddle oefeningen:
 • bal hoog houden-forehand-backhand
 • bal overspelen
 • bal overspelen en steeds een keer extra op eigen paddle laten stuiten (opvangen)

Let op vasthouden paddle:

 • geen vinger erachter
 • dwars op de pols, zowel bij backhand als forehand
 • niet scheppen (paddle helemaal naar beneden laten zakken)
 • altijd paddle omhoog (klaar staan)

 

 1. De lijnen: alleen buitenste lijnen van het badmintonveld en de kitchenlijn (lijn op ongeveer 2 meter van en evenwijdig aan het net) zijn van belang. Gebied tussen die lijn en het net heet de kitchen.
 1. Uitleg regel: bal mag 1x stuiten of in 1x genomen worden (=volley). Laatste alleen van achter de kitchenlijn. Je mag ook niet na je volley in de kitchen komen. Als de bal stuit mag je wel gewoon vanuit de kitchen terugslaan.
 1. Oefening 1: net achter kitchenlijn staan en over net spelen met stuit– zo lang mogelijke rally.1 tegen 1. Na paar minuten cross spelen (met andere tegenspeler dus) waarbij bal ook in de kitchen moet stuiteren.
 1. Oefening 2: vlak achter kitchenlijn staan en heen en weer spelen zonder stuit. Zo lang mogelijke rally. 1 tegen 1. Let op: je mag niet in de kitchen staan (ook niet op de lijn en ook niet na je slag) als je de bal in een keer neemt. Na paar minuten wisselen en als het goed gaat een 8-tje spelen met z’n 4-en. 1e speelt recht over, 2e speelt cross, 3e weer recht over, 4e cross
 1. Oefening 3: partijtje van 2 tegen 2 met 1 bal. Achter kitchenlijn staan. Wie bal heeft begint. Opdracht: de bal moet in de kitchen (of op de kitchenlijn stuiten). Elke keer een punt als de bal niet in de kitchen is (of in het net).
 1. Serveren: onderhands, in vak schuin tegenover. Uit de hand (dus bal stuit niet voor je hem slaat), lekker hoog, achter de lijn blijven. Tip: met stap doen (aansluiten). Allemaal oefenen.
 1. Uitleg regel: service moet stuiten, return ook, dus serverende partij blijft aan begin even diep.Ontvangende partij: 1 serviceontvanger staat diep-ander staat bij kitchenlijn. Toepassen: 1 persoon serveert, return stuit, rally uitspelen.
 1. Uitleg service: rechts begint, bij punt kantwissel, bij geen punt gaat de ander verder waar hij staat. Weer verlies: service naar overkant. Aan begin partij serveert alleen rechts.
 1. Telling:
 • game tot 11, met 2 punten verschil
 • alleen punten als je serveert
 • stand: eigen punten-andermans punten-1e of 2e
 • bij begin partij: 0-0 start (maar 1 serveerder, dus maatje mag aan het begin van een wedstrijd niet na jou serveren zoals gewoonlijk)

Tips bij clinic:

 • leer mensen om zo snel mogelijk naar het net te gaan want daar worden de punten gemaakt
 • korte bal over het net is zeer effectief, omdat de ander die moet laten stuiten en dus lastig af kan maken
 • speel korte partijtjes (bijv. tot 7) en laat veel wisselen zodat iedereen aan z’n trekken komt